Call us on 021 424 7004 or E-mail us directly on admin@law2ticks.co.za
Our website also has an English Version

Testament

Stuur asb 'n epos as hierdie vorm nie wil versend nie - ons sal u kontak.

Persoonlike Inligting
Maritale StatusGade
Eksekuteur
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Addisionele Kinders

Stuur epos met volle besonderhede soos hierbo, vir elke addisionele kind.

Legate & Bemakings
Spesiale Bepalings
Besigheid

Familie trust

Landbou grond

Lewende Testament

Boedel beplanning

Algemene Volmag


Notarial & Legal Services