Call us on 021 424 7004 or E-mail us directly on admin@law2ticks.co.za
Our website also has an English Version

Wie Is Ons

Law2ticks is die virtuele arm van die Van Der Berg & Assosiate regsfirma. Prokureur, aktevervaardiger en notaris Tinus van der Berg is aan die hoof van albei terwyl hy steun op sy regs-en besigheidsondervinding wat strek oor meer as twee dekades. Tinus se belangstellings is besigheidsontwikkelling, mynwese, minerale, notariele praktyk, maatskappyereg, eiendomsontwikkelling, kommersielereg, e-handel en internasionale handel.

Ons assosiate praktiseer almal vir eie rekening. Hulle uiteenlopende agtergronde stel ons firma in staat om 'n omvattende stel regsdienste aan die publiek te bied. Onder andere is van ons dienste familiereg, boedelbeplanning, eiendomsreg, intellektuele goedere, arbeidsreg, maatskappyereg, siviele- en strafreg.

Ons webblad is veronderstel om funksioneel te wees en sal aangepas word na gelang van ons dienslewering. Ons missie is om die prokureur-klient verhouding te vereenvoudig deur gebruik te maak van die internet en gepaardgaande tegnologie.


Notarial & Legal Services